W MAGICZNYM ŚWIECIE

W czwartek 21 lutego w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie po raz pierwszy odbył się Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie „W magicznym świecie”.

Młodzi artyści z Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leśnicy, Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach oraz Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie przenieśli wszystkich w zaczarowany świat bajek, baśni i opowieści, które przedstawili w formie inscenizacji i pantomimy.

Umiejętności aktorskie, wspaniałe stroje, dekoracja, oprawa muzyczna i stworzona atmosfera spowodowały, że wszyscy poczuli się jak w prawdziwym teatrze.  Każda placówka za włożony trud oprócz gromkich braw otrzymała dyplom, pamiątkową statuetkę oraz nagrody, które zostały ufundowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie.

Po występach wszyscy udali się na słodki poczęstunek przy kawie i herbacie, podczas którego wymieniali się wrażeniami i odczuciami na temat przeglądu. Za rok kolejny przegląd, na który już wyrazili chęć przyjazdu zadowoleni tegoroczni uczestnicy. Inicjatorki i organizatorki p. Iwona Mielcarz i p. Marta Kapica, nauczycielki ZSS przy DPS w Kadłubie dziękują Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za pomoc i zaangażowanie w to przedsięwzięcie. Niech żałują ci, którzy nie mogli zobaczyć tych wspaniałych spektakli.

Iwona Mielcarz

Marta Kapica